Modern Cloisonnisme

Na de explosie van kleur in de voorgaande periode richtte Otto van Rees zich op het accentueren van de vorm. Een vlak-decoratief, gestileerd modern cloisonnisme was het resultaat. Details en dieptewerking werden steeds meer weggelaten en de omlijningen werden sterk geaccentueerd.

Nadat de mogelijkheden tot het uitwerken van kleur in de voorgaande periode geheel waren uitgediept richtte Van Rees vanaf 1907 zijn concentratie op de vorm en een vernieuwd omzetten van de drie dimensies naar het platte vlak. Hij keek aanvankelijk naar de dieptewerking in de Japanse en Egyptische kunst.

Otto van Rees bezat een collectie Japanse prenten, die hem inspireerden. Vincent van Gogh, een groot voorbeeld voor de jonge Parijse avant-garde, had dezelfde interesse getoond.

Door de -destijds recente- opgravingen in de Vallei der Koningen stond de Egyptische kunst volop in de aandacht.

Otto van Rees vond zijn eigen stijl in een vlak-decoratief, modern cloisonnisme.

De omlijningen werden sterk geaccentueerd.

Aanvankelijk was er nog sprake van lichtval vanuit één bron.
De achtergrond om de illusie van diepte te scheppen verdwijnt.