the blog

Latest news.

Van Rees Stichting

02.01.2018.

De Van Rees Stichting beheert het cultureel erfgoed van Otto van Rees en Adya van Rees-Dutilh.

De Van Rees Stichting zet zich in voor het behoud en beheer van het culturele erfgoed van het kunstenaarsechtpaar Otto van Rees en Adya van Rees-Dutilh. De stichting beheert omvangrijke documentatie, waaronder egodocumenten, foto’s, brieven, krantenartikelen etc. Ook heeft zij een uitgebreide, nog steeds groeiende database van het oeuvre.

De Van Rees Stichting doet geregeld onderzoek in binnen-, en buitenland en dient als vraagbaak voor musea, veilinghuizen, gerenommeerde kunsthandelaren en particulieren.

Vanuit haar kennis en onderzoek kan zij de echtheid van werken vaststellen. Door de stichting erkende Van Rees -werken worden opgenomen in de database, voorzien van een identiteitsnummer en zijn daarmee gecertificeerde Van Rees werken.

 

Author: