• Eenheid in Verscheidenheid
  • Otto van Rees
  • Verkenner van het modernisme

Otto van Rees

Otto van Rees

De beeldend kunstenaar Otto van Rees (1884-1957) bewoog zich zo'n dertig jaar buiten Nederland in de voorhoede van de internationale avant-garde. Hij vertrok in 1904 naar Parijs, op aanraden van zijn leermeester Toorop. Hij schreef zich in op de Académie Carrière waar hij bevriend raakte met Braque. Picasso, die hij in het schilderscafé Le Lapin Agile ontmoette, hielp hem aan een atelier in het fameuze Bateau Lavoir, broeinest van vernieuwingen. Hij werkte een seizoen nauw samen met Kees van Dongen en later met Braque aan de eerste kubistische experimenten. Tijdens de eerste wereld oorlog week hij uit naar Zürich, waar zijn tentoonstelling met zijn vrouw en Hans Arp in 1915 gezien wordt als het startpunt van de DaDa-beweging. Met zijn abstract werk maakte hij deel uit van de Parijse groep Cercle et Carré.

Over van Rees

Over van Rees

DE OP PARIJS EN ZWITSERLAND GEORIËNTEERDE KUNSTENAAR OTTO VAN REES (1884-1957), BEWOOG ZICH STEEDS IN DE VOORHOEDE VAN DE AVANT-GARDE VAN DE VORIGE EEUW. HET OEUVRE VAN DEZE ERUDIETE SCHILDER WEERSPIEGELT DE ONTWIKKELINGEN, DIE ZICH VANAF DE VORIGE EEUWWISSELING VOORDEDEN IN DE BEELDENDE KUNST. DE INTERNATIONALE VERWEVENHEID VAN DE MODERNISTEN ZIET MEN TERUG IN DE VELE VRIENDSCHAPPEN DIE VAN REES ONDERHIELD MET KUNSTENAARS UIT ALLE WINDSTREKEN: BEELDHOUWERS, SCHILDERS EN SCHRIJVERS. HIJ GENOOT ALS KUNSTENAAR VAN HET GEZAMENLIJK EXPERIMENT, WAARBIJ HIJ TOCH ZIJN EIGENHEID BEHIELD. IN DE FAUVISTISCHE PERIODE, DEELS IN GEZELSCHAP VAN KEES VAN DONGEN. TEN TIJDE VAN HET KUBISME IN EN ROND HET BATEAU LAVOIR MET PICASSO, BRAQUE EN GRIS. EN BIJ DE OORSPRONG VAN DE DADA-BEWEGING WAAR HANS ARP ZICH BIJ HEM EN ZIJN VROUW ADIYA DUTILH VOEGDE.

COLLEGA'S EN TIJDGENOTEN

COLLEGA'S EN TIJDGENOTEN

EEN GREEP UIT DE VELE INTENATIONALE EN INTERDISCIPLINAIRE CONTACTEN. Zie verder tijdgenoten.

Pablo Picasso

Tijdgenoot Kubisme

GEORGES BRAQUE

TIJDGENOOT KUBISME

HANS ARP

MEDE OPRICHTER DADA

PIET MONDRIAAN

TIJDGENOOT van laren tot Parijs

CONTACT

CONTACT

neem contact op met de van rees stichting.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bel ons +31 (0)6 53391954 Maandag–Vrijdag | 09.00–17.00 (GMT +1)

Post adres Poortstraat 43 3572 HC Utrecht

Mail ons van-rees-stichting@planet.nl


De van Rees Stichting

 

 

De van Rees Stichting heeft ten doel het culturele erfgoed van het kunstenaarsechtpaar Otto van Rees en Adya van Rees-Dutilh te beheren, te behouden en te bewaken, te onderzoeken en onder de aandacht te brengen bij het publiek.

 

Beleidsplan 2023/2024:

Dit doel tracht de Van Rees Stichting in de jaren 2023/2024 te bereiken door met kennis en inzicht medewerking te verlenen aan tentoonstellingen over het oeuvre van het kunstenaarsechtpaar; hierbij een publicatie te doen verschijnen; te waken over een goede exploitatie van het oeuvre, waardoor gelden voor meerdere doelstellingen kunnen worden aangewend; het beheren en catalogiseren van de documentatie betreffende het kunstenaarsechtpaar; het up-to-date houden van een database van het oeuvre.Inkomsten worden deels gegenereerd uit ontvangen gelden van beeld-, en volgrecht van beide beeldend kunstenaars, deels door fondsenwerving.
De penningmeester verzorgt het beheer van de gelden op het bankrekeningnummer van de Stichting. Deze gelden zullen in 2023/2024 worden besteed aan een publicatie over het oeuvre en de opstart van een publiekstoegankelijke database van het oeuvre.

 

Het bestuur wordt gevormd door:
Tikoi Kuitenbrouwer-voorzitter
Damiaan Kuitenbrouwer-penningmeester
Irène Lesparre-secretaris
Ramon van Eijck-bestuurslid

De Stichting wordt geleid door het bestuur, waarbij de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden bestaat uit afstammelingen van Otto en Adya van Rees-Dutilh, dan wel echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van deze afstammelingen.

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Het fiscale nummer van de Van Rees Stichting: 807782786

Adres: Poortstraat 43 3572HC Utrecht

De Van Rees Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].