• Eenheid in Verscheidenheid
  • Otto van Rees
  • Verkenner van het modernisme

Otto van Rees

Otto van Rees

De beeldend kunstenaar Otto van Rees (1884-1957) bewoog zich zo'n dertig jaar buiten Nederland in de voorhoede van de internationale avant-garde. Hij vertrok in 1904 naar Parijs, op aanraden van zijn leermeester Toorop. Hij schreef zich in op de Académie Carrière waar hij bevriend raakte met Braque. Picasso, die hij in het schilderscafé Le Lapin Agile ontmoette, hielp hem aan een atelier in het fameuze Bateau Lavoir, broeinest van vernieuwingen. Hij werkte een seizoen nauw samen met Kees van Dongen en later met Braque aan de eerste kubistische experimenten. Tijdens de eerste wereld oorlog week hij uit naar Zürich, waar zijn tentoonstelling met zijn vrouw en Hans Arp in 1915 gezien wordt als het startpunt van de DaDa-beweging. Met zijn abstract werk maakte hij deel uit van de Parijse groep Cercle et Carré.

Actuele Publicaties en tentoonstellingen:

 

 

Museum de Wieger Deurne

 

Draadkrachtig.

Weef- en borduurkunst 1920-1970

 

Van 25 mei tot 1 december 2024

 

Dieu-Avertit-Adya-van-Rees-Dutilh

Vanaf 25 mei staat Museum De Wieger in het teken van weef- en borduurkunst. Uitgangspunt voor de tentoonstelling is Dieu Avertit, een wandkleed van Adya van Rees dat vroeger in de eetkamer van De Wieger hing. Het kleed zit nu in de collectie van het TextielMuseum, maar komt voor de duur van de tentoonstelling ‘thuis’!

 

Een kleed in de eetkamer
In 1923 maakte huisarts Hendrik Wiegersma kennis met Adya en Otto van Rees. Het echtpaar woonde tijdelijk in Deurne, waar ze bijkwamen van een zwaar treinongeval. De ontmoeting was zeer bepalend voor Wiegersma: het zette hem tot schilderen aan en zijn huis werd een ontmoetingsplek voor kunstenaars. Adya en Otto waren graag geziene gasten in De Wieger. Beide kunstenaars maakten werk dat in het huis van de Wiegersma’s kwam hangen; Otto diverse schilderijen en Adya het wandkleed Dieu Avertit (1929). Op oude foto’s is nog te zien hoe het werk achter de eettafel hangt. In 1910 maakte Otto een prachtig verstild portret van de bordurende Adya. De Wieger heeft dit schilderij vorig jaar aan kunnen kopen. Het is vanaf 25 mei voor het eerst op zaal te zien.

Stedelijk Museum Schiedam

 

Adya en Otto

Pioniers van de avant-garde

 

Van 28 September 2024 tot 2 maart 2025

 

adya met hoed

In samenwerking met Waanders Uitgevers bereidt de Van Rees Stichting een publicatie voor, gericht op de periode waarin het werk van zowel Otto als Adya een dynamische ontwikkeling naar abstractie doormaakt, voortkomend uit cloisonisme, cubisme en dada. Het kunstenaarsechtpaar bevindt zich op diverse plaatsen in Europa in het centrum van die omwentelingen in de kunsten, waar het belangrijke bijdragen aan levert. De aandacht die onder andere besteedt wordt aan de reacties op hun werk door recensenten, publiek en kunstbroeders schept een duidelijk beeld van hun pionierspositie.

 

Gelijktijdig met deze publicatie belicht het Stedelijk Museum Schiedam deze periode. In een omvangrijke tentoonstelling zal werk van beide kunstenaars te zien zijn. Ongeveer de helft van de werken wordt voor deze tentoonstelling welwillend uitgeleend door diverse musea. Het overige deel wordt via het belangrijke netwerk van de Van Rees Stichting bijeengebracht uit particuliere collecties in binnen-, en buitenland.

 

Irène Lesparre, Van Rees kenner, is de auteur van de publicatie en tevens secretaris van de Van Rees Stichting. Als adviseur is zij betrokken bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, waar Marguerite Tuijn als gastconservator optreedt.

 

De publicatie zal vanaf eind september te koop zijn in de boekhandel in Nederland (via het Centraal Boekhuis), België en overige landen; in diverse museumwinkels, waaronder het Stedelijk Museum Schiedam, via bol.com en via de website van Waanders Uitgevers: www.waanders.nl

 

De tentoonstelling is te zien vanaf 28 september 2024 tot 2 maart 2025. https://stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/adya-en-otto/

Lalique Museum Doesburg

 

Van Jan Toorop tot Kees van Dongen

Van Symbolisme tot Fauvisme

 

Van 7 juli 2024 tot en met 22 juni 2025

 

Bloeiende Boom/Mevr.Wiggers/Rotterdam

 

De tentoonstelling Van Jan Toorop tot Kees van Dongen gaat onder andere over het werk van Jan Toorop en Kees van Dongen en vele collegaschilders. Zo komen hun tijdgenoten Georges Braque, Otto van Rees, Aristide Maillol, Pablo Picasso, André Derain, Henri Matisse en anderen aan bod.

 

Tijdgenoten

Het werk van zijn tijdgenoten is ook te zien. De meeste kunstenaars verbleven in de periode tussen 1900-1914 allemaal in de levendige wijk Montmarte in Parijs, de meest pretentieuze kunststad van dat moment. Ze woonden en werkten veelal in het ateliercomplex ‘Bateau Lavoir’ aan de Rue Ravignan 13 – thans Place Emile  Goudeau geheten. Naast een gemeenschappelijke habitat hadden ze ook andere overeenkomsten. Ze hadden allen weinig financiële middelen, maar waren wel gezegend met zeer veel talent. De meesten maakten hun opmars naar furore.

 

 

Voor een overzicht van tentoonstellingen met geëxposeerd werk van Otto van Rees. klik hier

Over van Rees

Over van Rees

DE OP PARIJS EN ZWITSERLAND GEORIËNTEERDE KUNSTENAAR OTTO VAN REES (1884-1957), BEWOOG ZICH STEEDS IN DE VOORHOEDE VAN DE AVANT-GARDE VAN DE VORIGE EEUW. HET OEUVRE VAN DEZE ERUDIETE SCHILDER WEERSPIEGELT DE ONTWIKKELINGEN, DIE ZICH VANAF DE VORIGE EEUWWISSELING VOORDEDEN IN DE BEELDENDE KUNST. DE INTERNATIONALE VERWEVENHEID VAN DE MODERNISTEN ZIET MEN TERUG IN DE VELE VRIENDSCHAPPEN DIE VAN REES ONDERHIELD MET KUNSTENAARS UIT ALLE WINDSTREKEN: BEELDHOUWERS, SCHILDERS EN SCHRIJVERS. HIJ GENOOT ALS KUNSTENAAR VAN HET GEZAMENLIJK EXPERIMENT, WAARBIJ HIJ TOCH ZIJN EIGENHEID BEHIELD. IN DE FAUVISTISCHE PERIODE, DEELS IN GEZELSCHAP VAN KEES VAN DONGEN. TEN TIJDE VAN HET KUBISME IN EN ROND HET BATEAU LAVOIR MET PICASSO, BRAQUE EN GRIS. EN BIJ DE OORSPRONG VAN DE DADA-BEWEGING WAAR HANS ARP ZICH BIJ HEM EN ZIJN VROUW ADIYA DUTILH VOEGDE.

COLLEGA'S EN TIJDGENOTEN

COLLEGA'S EN TIJDGENOTEN

EEN GREEP UIT DE VELE INTENATIONALE EN INTERDISCIPLINAIRE CONTACTEN. Zie verder tijdgenoten.

Pablo Picasso

Tijdgenoot Kubisme

GEORGES BRAQUE

TIJDGENOOT KUBISME

HANS ARP

MEDE OPRICHTER DADA

PIET MONDRIAAN

TIJDGENOOT van laren tot Parijs

CONTACT

CONTACT

neem contact op met de van rees stichting.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bel ons +31 (0)6 53391954 Maandag–Vrijdag | 09.00–17.00 (GMT +1)

Post adres Poortstraat 43 3572 HC Utrecht

Mail ons van-rees-stichting@planet.nl


De van Rees Stichting

 

 

De van Rees Stichting heeft ten doel het culturele erfgoed van het kunstenaarsechtpaar Otto van Rees en Adya van Rees-Dutilh te beheren, te behouden en te bewaken, te onderzoeken en onder de aandacht te brengen bij het publiek.

 

Beleidsplan 2023/2024:

Dit doel tracht de Van Rees Stichting in de jaren 2023/2024 te bereiken door met kennis en inzicht medewerking te verlenen aan tentoonstellingen over het oeuvre van het kunstenaarsechtpaar; hierbij een publicatie te doen verschijnen; te waken over een goede exploitatie van het oeuvre, waardoor gelden voor meerdere doelstellingen kunnen worden aangewend; het beheren en catalogiseren van de documentatie betreffende het kunstenaarsechtpaar; het up-to-date houden van een database van het oeuvre.Inkomsten worden deels gegenereerd uit ontvangen gelden van beeld-, en volgrecht van beide beeldend kunstenaars, deels door fondsenwerving.
De penningmeester verzorgt het beheer van de gelden op het bankrekeningnummer van de Stichting. Deze gelden zullen in 2023/2024 worden besteed aan een publicatie over het oeuvre en de opstart van een publiekstoegankelijke database van het oeuvre.

 

Het bestuur wordt gevormd door:
Tikoi Kuitenbrouwer-voorzitter
Damiaan Kuitenbrouwer-penningmeester
Irène Lesparre-secretaris
Ramon van Eijck-bestuurslid

De Stichting wordt geleid door het bestuur, waarbij de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden bestaat uit afstammelingen van Otto en Adya van Rees-Dutilh, dan wel echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van deze afstammelingen.

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het fiscale nummer van de Van Rees Stichting: 807782786

Adres: Poortstraat 43 3572HC Utrecht

De Van Rees Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].

 

Financieel Jaaroverzicht Van Rees Stichting 2022

Saldo op 1-1-2022; € 2.854,83

Saldo op 31-12-2022; € 3.841,93

 

Bestaande uit:

Kosten:

Bankkosten                          83,40

Website                               265,88

Verzekering                        273,46

KvK                                           7,80

Pictoright aansluiting        51,–

 

Baten

Inkomsten Pictoright     1.668,64