George Braque

dezelfde geest en overtuiging

braque

Braque

In 1904, bij aankomst in Parijs, nam Otto van Rees de wintermaanden les op de académie Carrière. Naast hem zat Braque. Er werd veel naar model getekend en Van Rees was onder de indruk van de groots opgezette naakten, die Braque daar maakte. Van Rees omschreef Braque als stil en introvert (zoals Van Rees zelf ook was), kameraadschappelijk, bedachtzaam en hulpvaardig. Hij vertelde hoe ze deur aan deur woonden en werkten en hoewel iedereen voornamelijk met zijn eigen zaken bezig was, ze toch geregeld bij elkaar naar binnen liepen en over het werk spraken, dat wel dezelfde geest en schilderkunstige overtuiging ademde. In een gesprek met Van Rees meldde deze terloops en in alle bescheidenheid hoe hij, samen met Braque zoekend naar een oplossing voor een leegte in diens compositie, zijn oog liet vallen op een groot cijfer in een krant. Hoe hij dat figuur uitscheurde en op de bewuste plek hield, waarna ze concludeerden dat dit de oplossing was voor het completeren van de compositie. Gesprekken met Willem Enzinck, afgedrukt in de catalogus van de overzichtstentoonstelling Otto en Adya van Rees, Centraal Museum Utrecht en Gemeente Museum Den Haag 1975.