Pablo Picasso

Picasso helpt Van Rees aan atelier in het Bateau-Lavoir

picasso-young-224x300

In oktober 1904 arriveerde Otto van Rees als twintigjarige in Parijs. Hij ontmoette al gauw Picasso in het kunstenaarscafé Le Lapin Agile in Montmartre. Picasso maakte hem opmerkzaam op een atelier in het Bateau-Lavoir, waar Picasso sinds dat jaar ook woonde en werkte. Van Rees nam er zijn intrek. Het jaar daarop bezocht Picasso Van Rees waarschijnlijk in zijn boerderij in Fleury-en-Bière. Zij hielden jaren contact.

Picasso werd door Van Rees omschreven als een man van ontzagwekkende vindingrijkheid en talent. Maar wat betreft de menselijke kant, als schilderkameraad, beschreef hij Picasso als voortdurend bedacht op eigen voordeel, een egoïstische persoonlijkheid. In een gesprek zegt hij hierover “We waren in die tijd allemaal zo arm als kerkratten, ieder was blij als hij van de armoede van de ander eens wat lenen kon, hetzij een paar francs, hetzij materiaal, een doek of een penseel. De enige die altijd leende en nooit teruggaf was Picasso”. Gesprekken met Willem Enzinck, afgedrukt in de catalogus van de overzichtstentoonstelling Otto en Adya van Rees, Centraal Museum Utrecht en Gemeente Museum Den Haag 1975.